Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
1. Kasutustingimuste ulatus ja üldsätted
1.1. Käesolevad "Kohviabi" e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.siinsinu.eu asuva "Kohviabi" e-kaupluse (edaspidi"Kohviabi") haldaja, kelleks on OÜ Siin&Sinu (registrikood 12352974, asukoht Sulu talu, Tuulna küla, Keila vald 76710, edaspidi Müüja), ja "Kohviabi" kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi "Kohviabi" kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti "Kohviabi" kasutamise üldtingimusi.
1.2. "Kohviabi" teenus võimaldab Ostjal sõlmida "Kohviabi" internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping "Kohviabi"-s müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik "Kohviabi" internetikeskkonnas kasutada ka muid "Kohviabi" poolt pakutavaid teenuseid, mis võimaldavad ostajal Kaubaga tutvuda, Kaup sobivasse kohta tellida ja see sealt kätte saada, Kauba eest tasuda, soovi korral Kaubast loobuda või see ümber vahetada.
1.3. "Kohviabi" on Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub Kaupade/Teenuste müük Ostjale.
1.4. Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid "Kohviabi" teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.
1.5. Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi "Kohviabi" kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.
1.6. Müüja on õigustatud e-kaupluse arengust tulenevalt ning e-kaupluse parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning ostukeskonda täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.siinsinu.eu. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel www.siinsinu.eu. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates Tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.7 Teenuseosutajal on õigus saata kliendile personaalseid kommertsteadaandeid ja muid pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on kliendil õigus keelduda teatades sellest teenuseosutajale.