Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine
4.1. "Kohviabi" võtab tellimusi vastu järgmiselt:
4.1.1. internetikeskkonnas www.siinsinu.eu automaatse tellimissüsteemi kaudu või
4.1.2. erandkorras ka telefoni teel või saates tellimuse aadressile info@siinsinu.eu
4.2. Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate Tingimuste punkti 4.14. täitmine.
4.3. Ostja poolt "Kohviabi" e-kaupluse internetikeskkonnas www.siinsinu.eu välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt määrata toodete arv, ning lisada soovitav Kaup Ostukorvi, klikkides selleks "Kohviabi" e-kauplust läbivalt vastava Kauba tooteinfo lehekülgedel asuvale + märgiga ostukorvi kujutisele. Ülal Ilmuvas aknas teha valik, kas soovite ostu registreerida "Ok", või jätkata toodete valimist "Tühista".Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul. Ostukorvi hetkeseisu on pidevalt võimalik jälgida.
4.4. Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja need Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima keskkonda läbivalt alati vasakus servas  paiknevale lingile „Ostukorv”. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatused uuenevad peale nupule "Värskenda" vajutamist.
4.5. Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka transpordikulu, mis liidetakse Ostukorvis automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale ning mis tekib vastavalt Ostja valikule. See kuvatakse Ostukorvis ka visuaalis eraldiseisva artiklireana.
4.6. Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal valida talle sobiv postiaparaadi firma ja postiaparaadi asukoht.
4.7. Tellimuse esitamiseks peab Ostja täitma ankeedi oma isikuandmetega  (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja kontakttelefon). Ostja kohustub tellimust vormistades ja ankeete täites avaldama "Kohviabi"`ile vaid tõeseid ja korrektseid isikuandmeid, vastutades täielikult valeandmete avaldamisega tekkiva võimaliku kahju eest, sh Kauba sihtkohta toimetamisel tekkida võiva tarnetähtaja viivituse eest. 
4.8. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist peab Ostja oma tellimuse kinnitama nõustudes ostutingimustega  ning veendudes sisestatud andmete õigsuses klikkima “Kinnita tellimus”. Sihtadressaadikoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
4.9. Enne kui tellimus vormistatuks loetakse peab Ostja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi. Makseviiside puhul on Ostjal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:
4.9.1. internetipanga kaudu, valides loetelust endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda või;
4.9.2. tasub ülekandega arve eest mis saadetakse tema poolt märgitud e-mailile.
4.10. Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt "Kohviabi"`sse sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki "Kohviabi" kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
4.11. Tellimuse kinnitamisega kinnitab Ostja, et on Kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima.  Soovi korral on Ostjal võimalus Kasutustingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.
4.12. Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega ja nupu “Kinnita tellimus” vajutamist, kui ta on makseviisiks valinud internetipanga (hetkel vaid SEB) lingi (Tingimuste p 4.9.1.), misjärel suunatakse Ostja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Kauba tasumise kohta. Juhul kui Ostja jättis nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” klikkimata, ei vastuta Müüja vormistatud tellimuse temani mitte jõudmise ega sellest võimalike tõusetuvate kahjude eest, sest tegemist on ilmse Ostja tegemata jätmisega.
4.13. Juhul, kui Ostja pole makseviisiks pangalinki valinud (Tingimuste p 4.9.2.), siis peale nupu “Kinnita tellimus” vajutamist saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta PDF (või HTML)-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil ise tasuma.
4.14. Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.12. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.13. mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise maksekinnituse. Seega ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui käesolevate Tingimuste p-s 4.14 kokkulepitud maksusumma on laekunud "Kohviabi" e-kauplust opereeriva Müüja arveldusarvele.
4.15. Tellitud Kaupa broneeritakse automaatselt arvel märgitud maksetähtajaks.
4.16. Kui Ostja ei ole tellimuses märgitud maksetähtaja (48 tunni) jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse automaatselt ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.