Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii
7.1. Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale.
7.2. Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt ühe nädala jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi (arve).
7.3. Ostjal on Kauba puuduste korral õigus nõuda Müüjalt Kauba tasuta parandamist või selle asendamist puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust ning seda eeldustel, et:
7.3.1. Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
7.3.2. parandamine ebaõnnestub või Müüjal ei suuda Kauba puudust 1 kuu jooksul kõrvaldada. Selle ajavahemiku määramisel on juhindutud sellest, et Kaup on vaja transportida valmistajafirmasse ja tagasi. 
7.4. Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül - näiteks Kaup on nõuetekohaselt hooldamata või kui puudus on tekkinud Kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
7.4.1. "Sihipärane kasutamine" on muu hulgas kinni pidamine valmistaja poolt määratud soovituslikust kasutuskoormusest, kui see on märgitud toote tehnilistes omadustes.
7.4.2. "Nõuetekohane hooldus" on valmistajapoolsete hooldustingimuste järgimine, kus kohvipatjadel töötava espressomasina veefiltrit vahetatakse mitte harvem kui kahe kuu tagant ja katlakivivastast läbipesu, masina valmistaja poolt selleks ettenähtud lahusega, tehakse mitte harvem kui kuue kuu tagant.
7.4.3. Müüja arvestab hoolduse sooritatuks, kui Ostja on õigeaegselt hankinud vajaminevad hooldusvahendid e-poest "Kohviabi".
7.4.4. Müüja ei vastuta Kauba normaalse füüsilise kulumise eest, tootja poolt soovitatud kasutuskoormuse korral.
4.4.5. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
7.5. Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele kehtib Kauba suhtes ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm. tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@siinsinu.eu või helistades infotelefonile.
7.6. Ostja kohustub kasutama "Kohviabi" e-kaupluse teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
7.7. Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude "Kohviabi" e-kaupluse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
7.8. Ostja vastutab täielikult "Kohviabi" e-kaupluse Kasutustingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest "Kohviabi" e-kaupluse kasutamisest tekkinud kahjude eest "Kohviabi"-le, teistele "Kohviabi" e-kaupluse kasutajatele või kolmandatele isikutele.